MASNÝ SIMENTÁL

Charakteristika plemene masný simentál

Původ plemene masný simentál je ve Švýcarsku, přičemž první zmínky jou již z roku 1759. Původní barva simentálského skotu byla červená a bílá, příčemž sytě červená až hnědočervená převládala a byla rušena jen bílými odznaky. Postupem doby přibývalo bílých odznaků a barva se stávala světlejší. Světlejšímu, nebo žemlovému zbarvení byla pak dávána přednost. Zároveň byl kladen důraz na co největší tělesný rámec a kapacitu těla. Výborný tělesný rámec a výborná masná užitkovost simentálského skotu způsobily, že se v řadě zemí začalo toto plemeno chovat jako plemeno masného užitkového typu. Šlechtění simentálského skotu na jednostranně masnou užitkovost při využití původně kombinovaných vlastností tohoto skotu přineslo výsledky, které jsou srovnatelné s výsledky ostatních masných plemen skotu. V posledních letech patří toto plemeno mezi jedno z nejrozšířenějších masných plemen ČR.  (cschms.cz)

Masný simentál na Ekofarmě Na3

Plemeno masný simentál v čistokrevné formě chováme od roku 2014, kdy jsme nakoupili prvních 6 jalovic na aukci. Proč zrovna Masný Simentál? Díky jeho vlastnostem – plemeno se vyznačuje klidným temperamentem, vysokou mléčností a vynikajícími růstovými schopnostmi a myslíme si, že do našich podmínek historicky patří. Strategie chovu je založená na efektivitě, a to jak počtem býků zařazených do
plemenitby, tak jejich prodejem, a v neposlední řadě produkcí kvalitních jalovic. Snažíme se v co možná nejvyšší míře inseminovat a vybrat na každou plemenici nejvhodnějšího býka. Cílem je produkovat funkční vyvážená zvířata, která budou schopna dlouhodobě působit ať už v čistokrevné plemenitbě, nebo ve stádech produkující zástavový skot a produkovat kvalitní potomstvo s vlastnostmi pro které si je nový majitel pořídí.