Úspěšné výběry plemenných býků 2018 – II. turnus

16.4. se konal výběr plemenných býků plemene MASNÝ SIMENTÁL na OPB Kamenná.

Z naší farmy byli vybráni všichni tři býci – 82 bodů, 81 bodů a 78 bodů a ze všech 50 býků tedy obsadili býci chovatele Daniela Nátra 2. a 3. místo.

dante z černé vody p diego z černé vody p dragon z černé vody p

 

Dne 18.4.2018 se konal výběr plemenných výků plemene CHAROLAIS s následnou dražbou v OPB Benešov.

Všech 6 býků z naší farmy bylo vybráno – nejlépe se umístil Damuel Na3 (83 bodů – po Camuel), dále Dobby Na3 V (81 b. po Apollo z Mokrýšova P) a Démon Na3 (77 b. po Camuel), dále byl vybrán Dexter Na3 P (72 bodů) a Dorian Na3 (70 bodů). Chovatel Jiří Nátr se umístil na 2. a 3. místě v žebříčku nejlépe bodovaných býků na OPB (v konkurenci55 býků)

damuel na3 dexter na3 p